Futó projektek

KELER Zrt., KELER KSZF Zrt.

 • Derivatív, spot és opciós tőzsdei pozíciók elszámolási rendszere (DER-SPOT)
  A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. (KELER) megalakulásakor a Budapesti Árutőzsde apportként szállt be a határidős pozíciókat elszámoló szoftverrel a részvénytársaságba. Napjainkra az 1999-2000-es újratervezéssel és újraprogramozással az általunk kialakított szoftver lett a KELER egyetlen úgynevezett klíring rendszere, mely lefedi mind a SPOT piaci, mind pedig a határidős és opciós kereskedési ügyletek elszámolását.
  A rendszer az üzletkötések befogadásától egészen a vételárak kiutalásáig, illetve a szállítási értesítők elkészítéséig képes a teljes üzletviteli folyamatot valós időben végigkísérni.
 • CEEGEX elszámolási rendszer (gázpiaci pozíciók, EnKLÍR)
  A gázpiaci tőzsde real-time elszámolására kifejlesztett alkalmazás segítségével a DER-SPOT rendszerhez hasonlóan a tőzsdei pozíciók nyilvántartása és elszámolása real-time történik. A rendszer az üzletkötések befogadásától egészen a szállítási értesítők elkészítéséig a KELER KSZF Zrt. MQSeries-en keresztül összekapcsolt alkalmazásaival integrálva képes a teljes üzletviteli folyamatot valós időben végigkísérni.
  A rendszer implementálása során fejlesztőink arra törekedtek, hogy a megoldás ne csak a jelenlegi igényeknek feleljen meg, hanem rugalmas paraméterezhetősége, flexibilitása révén az újabb igényeket is minimális fejlesztői ráfordítással meg tudja oldani. A fejlesztés során elsődleges célunk az volt, hogy az alkalmazás magas színvonalának köszönhetően hatékony támogató eszköz legyen a KELER KSZF Zrt. számára mindennapi feladataik ellátásában.
 • Központi partnertörzs (KPT)
  A kényelmes törzsadat-managementet biztosító rendszer a KPT a partner törzsadatok központosított kezelésére, az információk kinyerésére, a csatolt rendszerek kezelésére és adatokkal való ellátására alkalmas. A megoldás a karbantartási és adatfrissítési funkciókon túlmenően a rendszeren belüli több-szempontú lekérdezések megvalósítása mellett lehetőséget biztosít különböző típusú konzisztencia vizsgálatok elvégzésére is.
 • Részvénykönyvvezetés (RKV)
  Az RKV rendszer alapvető feladata, hogy a különböző adatforrásokból adatokat fogadjon, feldolgozzon, majd azt követően a részvénykönyveket vezesse, illetve az ügyfelek felé további adatok szolgáltasson. A megoldás képes egy úgynevezett zárt részvénykönyv kialakítására is.
 • Társasági események kezelése (KTEK/MTEK)
  Az integrált folyamatvezérlő rendszert a KTEK a külföldi és MTEK a belföldi társasági eseményekkel (Corporate Action) kapcsolatos értesítések és konfirmációk feldolgozásának támogatására fejlesztettük ki.
 • Diszpécser rendszer (DP)
  A DP egy olyan IBM MQSeries Integrator alapú központi üzenetelosztó rendszer, amely részt vesz a KELER Zrt. belső alkalmazásai és a külső üzleti partnerei (pl.: BÉT, nemzetközi elszámoló házak) közötti minden nemű üzenetalapú kommunikációban. A rendszer naponta kb. 100 ezer üzenet irányít.
 • Cross Border (CB)
  Az alkalmazás támogatja a nemzetközi értékpapír elszámolás folyamatait (magyar vagy rezidens ügyfelek külföldi értékpapír FOP – Free Of Payment ügyletei) és ezeket KELER Zrt. más alkalmazásaihoz integrálja. Továbbá képes a DVP (Delivery Versus Payment) elszámolási mód kezelésére, valamint a külföldi (nem rezidens) ügyfelek magyar értékpapír FOP és DVP ügyleteinek elszámolására is.
 • Remote Clearing Membership rendszer (RCMS)
  Az RCMS rendszer SWIFT-en keresztül (a KID alternatívájaként) elérhetővé teszi a külföldi partnerek számára a valós idejű tőzsde elszámolási szolgáltatásokat, illetve lehetővé teszi az értékpapírokhoz kapcsolódó további tranzakciók kezelését és feldolgozását is.

OTP Bank Nyrt.

 • Üzleti és vállalati betéti kártya fióki előtét rendszer (KFER)
  A middleware alapú Kártya Fióki Előtét Rendszer (KFER) az ügyintézői keretrendszer segítségével az OTP teljes fiókhálózatában lehetővé teszi a kibocsátott kártyatermék megrendelésével, kezelésével kapcsolatos teljes körű funkcionalitást. Összhangban az OTP más rendszereivel (hitelbírálati, hitelszámla kezelő, kártyagyártó és tranzakciós elszámoló, központi ügyfél – és számlanyilvántartó rendszerek) kezeli és menedzseli az összes olyan eseményt, amely egy kártyatermék életében szerepet játszik.
  A KFER lett a hitelkártya adatok elsődleges forrása, így a hitelkártyákhoz kapcsolódó összes információt egy helyen, aktualizált állapotban tárolja, emellett rugalmasan támogatja az információkhoz való hozzáférést is.
  A kifejlesztett KFER az OTP meglévő rendszereivel és eljárásaival az OTP IT infrastruktúráján eleget tesz azoknak a biztonsági követelményeknek és adatszolgáltatási kötelezettségeknek, amelyet napjaink IT biztonsága megkövetel.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 • Árutovábbítási, kiviteli, behozatali és a jövedéki termékek vámolásával kapcsolatos rendszerek fejlesztése és támogatása
  Az NCTS, ECS rendszerek (TUXEDO middleware és Java technológián alapul), valamint az ICS és EMCS rendszerek kommunikációs alkalmazásainak továbbfejlesztése a vállalkozási szerződés keretében meghatározott informatikai rendszerek továbbfejlesztését, üzembe helyezését, valamint a rendszer használatához szükséges dokumentációk biztosítását takarja. Az éves üzenettovábbítás mennyisége meghaladta a 20.000.000,- darabot. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára kifejlesztett rendszer célja az Európai Unió tagállamai és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országai közötti árutovábbítási eljárásokra vonatkozó Egységes- és Közösségi Árutovábbítási eljárások, illetve az EU-n kívülre történő árukiviteli eljárások támogatása, illetve az Európai Bizottság megbízásából elkészült, központilag fejlesztett és nemzeti szinten üzemeltetett alkalmazások továbbfejlesztése.

Vodafone Magyarország Zrt.

 • Automatikus adatszolgáltató rendszer (AAR) fejlesztése, támogatása és alkalmazás üzemeltetése
  A megvalósított rendszer fogadja a megfelelő jogosultsággal rendelkező, regisztrált ügyfelektől érkező adatkérelmeket és a megrendelő által üzemeltetett más informatikai rendszerekből kiszolgálja azokat.
  A megoldás a beérkező kérelmeket regisztrálja, miközben részletes nyomkövetési naplót vezet a feldolgozási folyamat kérelemkezelési és hibaeseményeiről. A kérelmek fogadását és az eredmények összeállítását teljesen automatikusan az Oracle jobok végzik. A rendszer négy rétegű architektúrában 24 órás üzemben képes kiszolgálni az elektronikusan beérkező kérelmeket. A belső hálózatra implementált ügykezelő rendszer – amely nem az elektronikus úton beérkező kérelmeket kezeli – képes az iktatási feladatok ellátására is. Az AAR az ügyekhez tartozó kérelmeket a háttérben tömegesen képes feldolgoztatni, majd ezt követően az eredményeket, – mint mellékleteket –, és a válaszdokumentumokat Word formátumban háttérfolyamatként legenerálni.
  Saját jogosultságkezelési rendszerével és letölthető userprofilokkal szabályozható, hogy mely kérelmező szervezetek milyen szinten használhatják a szolgáltatást, illetve melyik belső munkatárs férhet hozzá a rendszer különböző kérelemkezelői vagy adminisztrációs funkcióihoz. Az alkalmazások központi verziókövetését JavaWebStart használatával valósult meg. A felhasználók authentikációját RSA titkosított kulcskezelés szolgálja ki, míg az üzeneteket AES, RSA standard JCE titkosítás védi.

Állami Vagyonnyilvántartási Kft.

 • Országleltár Portál
  Az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. keretein belül megvalósult Országleltár Portál projekt célja hogy az Országleltár Adattárház elé egy olyan publikus honlapot fejlesszen ki, amelynek segítségével a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az országleltár minden választópolgár számára az interneten is elérhető.
  Az „Országleltár Portál 2011” projekt keretein belül megvalósult portál alkalmazás az állami tulajdonú ingatlanok és társaságok adatait jeleníti meg különböző bontásban.
  A megoldás az ingatlanok adatait több csoport szerint is képes kezelni: vagyonkezelői, tulajdonosi joggyakorlói, területi megosztás szerinti (beleértve a külföldi ingatanokat is), forgalomképesség és vagyonelem típusai szerint, illetve jellemző naturáliánkénti bontásban is.
  A társaságokra vonatkozó adatok is különböző megoszlásban jelennek meg: vagyonhasznosítóként, tulajdonosi joggyakorlónként, területenként, tevékenységi körönként vagy szolgáltatási portfóliónként.

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH)

 • A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal statisztikai rendszeréhez, az IDR, a BTT az SZL és a Letelepedési és tartózkodási engedély, valamint az ISZL szakrendszerekből történő adatszolgáltatással összefüggő fejlesztési feladatok elvégzése
  A kifejlesztett alkalmazás feladata a KEKKH által üzemeltetett rendszerekből az adatok kinyerése és továbbítása a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal új statisztikai rendszere felé úgy, hogy az átadott adatok köre mindenkor megfeleljen az aktuális adatvédelmi szabályozásnak. Előbbi maga után vonja egy olyan felületi alkalmazás kialakítását, amelyen keresztül az átadott adatok köre a mindenkori adatvédelmi követelményekhez igazodva szűkíthető. Az alkalmazásfejlesztési munkák mellett a szükséges dokumentációk elkészítése is a feladatok közé tartozott.

Hellmann Shared Service Center Kft. (HSSC)

 • Brand Management Portál (BMP) rendszer fejlesztése
  Hellmann Worldwide Logistics GmbH. részére került kifejlesztésre egy angol nyelvű, web-es alapú, testreszabható tartalomkezelő keretrendszer (CMS – Content Management System), mely a világ bármely pontján lehetőséget biztosít a megfelelő jogosultságok mellett a Hellmann alkalmazottainak különböző, úgynevezett marketing admin felhasználók által előre definiált – esetenként többnyelvű és több oldalas – template-ek alapján céges brossúrák, reklám anyagok és -kampányok, névjegykártyák, invitációk adott követelmények és előre rögzített szabályszerűségek szerinti testreszabására, nyelviesítésére stb., ugyanakkor lehetőséget biztosít hírek, cikkek, futó reklámok (banner advertisement) oldalon történő megjelenítésére. A fejlesztés első szakasza 2015 július közepén sikeresen lezárult, de a további felhasználói igények kielégítése érdekében tovább folytatódik. A tartalomkezelő keretrendszerbe egy on-line shop is integrálásra került, ahol a megfelelő jogosultságokkal rendelkező – egyenlőre németországi – Hellmann alkalmazottak részére lehetőség van különféle Hellmann árucikkek belső elszámolási rendszerben történő vásárlására.
1123 Budapest, Táltos utca 1.
+36 (1) 457 3000 / Fax: +36 (1) 212 0111