Futó projektek

KELER Zrt., KELER KSZF Zrt.

 • Derivatív, spot és opciós tőzsdei pozíciók elszámolási rendszere (DER-SPOT)
  A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. (KELER) megalakulásakor a Budapesti Árutőzsde apportként szállt be a határidős pozíciókat elszámoló szoftverrel a részvénytársaságba. Napjainkra az 1999-2000-es újratervezéssel és újraprogramozással az általunk kialakított szoftver lett a KELER egyetlen úgynevezett klíring rendszere, mely lefedi mind a SPOT piaci, mind pedig a határidős és opciós kereskedési ügyletek elszámolását.

  A rendszer az üzletkötések befogadásától egészen a vételárak kiutalásáig, illetve a szállítási értesítők elkészítéséig képes a teljes üzletviteli folyamatot valós időben végigkísérni.

 • CEEGEX elszámolási rendszer (gázpiaci pozíciók, EnKLÍR)
  A gázpiaci tőzsde real-time elszámolására kifejlesztett alkalmazás segítségével a DER-SPOT rendszerhez hasonlóan a tőzsdei pozíciók nyilvántartása és elszámolása real-time történik. A rendszer az üzletkötések befogadásától egészen a szállítási értesítők elkészítéséig a KELER KSZF Zrt. MQSeries-en keresztül összekapcsolt alkalmazásaival integrálva képes a teljes üzletviteli folyamatot valós időben végigkísérni.

  A rendszer implementálása során fejlesztőink arra törekedtek, hogy a megoldás ne csak a jelenlegi igényeknek feleljen meg, hanem rugalmas paraméterezhetősége, flexibilitása révén az újabb igényeket is minimális fejlesztői ráfordítással meg tudja oldani. A fejlesztés során elsődleges célunk az volt, hogy az alkalmazás magas színvonalának köszönhetően hatékony támogató eszköz legyen a KELER KSZF Zrt. számára mindennapi feladataik ellátásában.

 • Központi partnertörzs (KPT)
  A kényelmes törzsadat-managementet biztosító rendszer a KPT a partner törzsadatok központosított kezelésére, az információk kinyerésére, a csatolt rendszerek kezelésére és adatokkal való ellátására alkalmas. A megoldás a karbantartási és adatfrissítési funkciókon túlmenően a rendszeren belüli több-szempontú lekérdezések megvalósítása mellett lehetőséget biztosít különböző típusú konzisztencia vizsgálatok elvégzésére is.
 • Részvénykönyvvezetés (RKV)
  Az RKV rendszer alapvető feladata, hogy a különböző adatforrásokból adatokat fogadjon, feldolgozzon, majd azt követően a részvénykönyveket vezesse, illetve az ügyfelek felé további adatok szolgáltasson. A megoldás képes egy úgynevezett zárt részvénykönyv kialakítására is.
 • Társasági események kezelése (KTEK/MTEK)
  Az integrált folyamatvezérlő rendszert a KTEK a külföldi és MTEK a belföldi társasági eseményekkel (Corporate Action) kapcsolatos értesítések és konfirmációk feldolgozásának támogatására fejlesztettük ki.
 • Diszpécser rendszer (DP)
  A DP egy olyan IBM MQSeries Integrator alapú központi üzenetelosztó rendszer, amely részt vesz a KELER Zrt. belső alkalmazásai és a külső üzleti partnerei (pl.: BÉT, nemzetközi elszámoló házak) közötti minden nemű üzenetalapú kommunikációban. A rendszer naponta kb. 100 ezer üzenet irányít.
 • Cross Border (CB)
  Az alkalmazás támogatja a nemzetközi értékpapír elszámolás folyamatait (magyar vagy rezidens ügyfelek külföldi értékpapír FOP – Free Of Payment ügyletei) és ezeket KELER Zrt. más alkalmazásaihoz integrálja. Továbbá képes a DVP (Delivery Versus Payment) elszámolási mód kezelésére, valamint a külföldi (nem rezidens) ügyfelek magyar értékpapír FOP és DVP ügyleteinek elszámolására is.
 • Remote Clearing Membership rendszer (RCMS)
  Az RCMS rendszer SWIFT-en keresztül (a KID alternatívájaként) elérhetővé teszi a külföldi partnerek számára a valós idejű tőzsde elszámolási szolgáltatásokat, illetve lehetővé teszi az értékpapírokhoz kapcsolódó további tranzakciók kezelését és feldolgozását is.

OTP Bank Nyrt.

 • Üzleti és vállalati betéti kártya fióki előtét rendszer (KFER)
  A middleware alapú Kártya Fióki Előtét Rendszer (KFER) az ügyintézői keretrendszer segítségével az OTP teljes fiókhálózatában lehetővé teszi a kibocsátott kártyatermék megrendelésével, kezelésével kapcsolatos teljes körű funkcionalitást.

  Összhangban az OTP más rendszereivel (hitelbírálati, hitelszámla kezelő, kártyagyártó és tranzakciós elszámoló, központi ügyfél – és számlanyilvántartó rendszerek) kezeli és menedzseli az összes olyan eseményt, amely egy kártyatermék életében szerepet játszik.

  A KFER lett a hitelkártya adatok elsődleges forrása, így a hitelkártyákhoz kapcsolódó összes információt egy helyen, aktualizált állapotban tárolja, emellett rugalmasan támogatja az információkhoz való hozzáférést is.
  A kifejlesztett KFER az OTP meglévő rendszereivel és eljárásaival az OTP IT infrastruktúráján eleget tesz azoknak a biztonsági követelményeknek és adatszolgáltatási kötelezettségeknek, amelyet napjaink IT biztonsága megkövetel.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 • Árutovábbítási, kiviteli, behozatali és a jövedéki termékek vámolásával kapcsolatos rendszerek fejlesztése és támogatása
  Az NCTS, ECS rendszerek (TUXEDO middleware és Java technológián alapul), valamint az ICS és EMCS rendszerek kommunikációs alkalmazásainak továbbfejlesztése a vállalkozási szerződés keretében meghatározott informatikai rendszerek továbbfejlesztését, üzembe helyezését, valamint a rendszer használatához szükséges dokumentációk biztosítását takarja. Az éves üzenettovábbítás mennyisége meghaladta a 20.000.000,- darabot.

  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára kifejlesztett rendszer célja az Európai Unió tagállamai és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országai közötti árutovábbítási eljárásokra vonatkozó Egységes- és Közösségi Árutovábbítási eljárások, illetve az EU-n kívülre történő árukiviteli eljárások támogatása, illetve az Európai Bizottság megbízásából elkészült, központilag fejlesztett és nemzeti szinten üzemeltetett alkalmazások továbbfejlesztése.

Vodafone Magyarország Zrt.

 • Automatikus adatszolgáltató rendszer (AAR) fejlesztése, támogatása és alkalmazás üzemeltetése
  A megvalósított rendszer fogadja a megfelelő jogosultsággal rendelkező, regisztrált ügyfelektől érkező adatkérelmeket és a megrendelő által üzemeltetett más informatikai rendszerekből kiszolgálja azokat.
  A megoldás a beérkező kérelmeket regisztrálja, miközben részletes nyomkövetési naplót vezet a feldolgozási folyamat kérelemkezelési és hibaeseményeiről. A kérelmek fogadását és az eredmények összeállítását teljesen automatikusan az Oracle jobok végzik.

  A rendszer négy rétegű architektúrában 24 órás üzemben képes kiszolgálni az elektronikusan beérkező kérelmeket. A belső hálózatra implementált ügykezelő rendszer – amely nem az elektronikus úton beérkező kérelmeket kezeli – képes az iktatási feladatok ellátására is.

  Az AAR az ügyekhez tartozó kérelmeket a háttérben tömegesen képes feldolgoztatni, majd ezt követően az eredményeket, – mint mellékleteket –, és a válaszdokumentumokat Word formátumban háttérfolyamatként legenerálni.

  Saját jogosultságkezelési rendszerével és letölthető userprofilokkal szabályozható, hogy mely kérelmező szervezetek milyen szinten használhatják a szolgáltatást, illetve melyik belső munkatárs férhet hozzá a rendszer különböző kérelemkezelői vagy adminisztrációs funkcióihoz. Az alkalmazások központi verziókövetését JavaWebStart használatával valósult meg. A felhasználók authentikációját RSA titkosított kulcskezelés szolgálja ki, míg az üzeneteket AES, RSA standard JCE titkosítás védi.

Állami Vagyonnyilvántartási Kft.

 • Országleltár Portál
  Az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. keretein belül megvalósult Országleltár Portál projekt célja hogy az Országleltár Adattárház elé egy olyan publikus honlapot fejlesszen ki, amelynek segítségével a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az országleltár minden választópolgár számára az interneten is elérhető.

  Az „Országleltár Portál 2011” projekt keretein belül megvalósult portál alkalmazás az állami tulajdonú ingatlanok és társaságok adatait jeleníti meg különböző bontásban. A megoldás az ingatlanok adatait több csoport szerint is képes kezelni: vagyonkezelői, tulajdonosi joggyakorlói, területi megosztás szerinti (beleértve a külföldi ingatanokat is), forgalomképesség és vagyonelem típusai szerint, illetve jellemző naturáliánkénti bontásban is.

  A társaságokra vonatkozó adatok is különböző megoszlásban jelennek meg: vagyonhasznosítóként, tulajdonosi joggyakorlónként, területenként, tevékenységi körönként vagy szolgáltatási portfóliónként.

Ferencvárosi Torna Club

 • FradiBázis, az Integrált Vezetéstámogató Rendszer
  Fornax Zrt. alvállalkozójaként a Ferencvárosi Torna Club megbízásából kifejlesztett integrált vezetéstámogató rendszer. A fejlesztést az FTC Népligeti Sporttelepén 2018. decembere óta használják. A FradiBázis rendszernek jelenleg már több mint 7000 felhasználója van, a tagok száma pedig folyamatosan bővül.

  A FradiBázis egy felhasználóbarát, korszerű felhasználói felülettel rendelkező alkalmazás, amely beléptető- és pénzügyi társrendszerekhez kapcsolódva és azokkal szorosan együttműködve több komplex funkciót is magában hordoz. Ez a megoldás a fejlesztés komplexitásának köszönhetően nagyban megkönnyíti és átláthatóvá teszi az FTC Népligeti Sporttelepének mindennapi munkáját és az ott működő folyamatokat.

  A rendszer lehetőséget biztosít többek között a regisztrált tagok számára a Népligeti Sporttelepre történő ellenőrzött és felügyelt be-, és kijárására, a sporttelepen történő közlekedésére, a hozzátartozók részére a jogosultságfüggő belépésre, tagdíjkezelésre, on-line bankkártyás fizetésre, a beléptető rendszer belépési engedélyekkel történő táplálására, az edzői- és szakosztályi munka, a sportklub napi tevékenységeinek, valamint a klub gazdasági folyamatainak támogatására.

Visioners cégcsoport

 • Elektronikus Munkaidő Nyilvántartó Rendszer (EMU)
  A Visioners cégcsoport megrendelésére belső projektként a papíralapú folyamatok kiváltására egy olyan egyszerű, de saját igények szerint kialakított rendszer fejlesztése, mely támogatja a cégcsoport egyes cégeinél folyó munkaidő nyilvántartással és szabadság/távollét kezeléssel kapcsolatos adminisztratív teendőket.

  A bejelentkezés során LDAP-on keresztüli központi azonosítás történik, így elfelejtett jelszó kérés, regisztráció, jelszó módosítás funkciók a munkaidő nyilvántartó rendszerben nem kerültek kialakításra.

  Az EMU az alábbi funkciókat tartalmazza:
  • munkanaptár kezelése
  • jogviszony kódok-, jogcím kódok-, felhasználók-és cégek karbantartása
  • munkavállalók karbantartása
  • munkavállaló havi tevékenységeinek karbantartása
  • céges havi összesítő készítése
  • távollét, szabadság kezelés
  • napi munkaidő kezelése
  • heti munkaidő kezelése
  • rendszerparaméterek karbantartása
  • jogosultság kezelés és adminisztráció
  • heti figyelmeztető e-mail munkavállalóknak
  • heti figyelmeztető e-mail munkáltatónak

1123 Budapest, Táltos utca 1.
+36 (1) 457 3000 / Fax: +36 (1) 212 0111

Az „Elfogadom” gomb megnyomásával kifejezett hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy cookie-kat használjunk ezen a weboldalon. további információ

Cookie Szabályzat

Az Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv (2002/58/EK) valamint az Elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelően az entersoft.hu honlap üzemeltetője, az EnterSoft Kft. közzéteszi az alábbi Cookie Szabályzatot.

Mik azok a cookie-k?

A cookie-k olyan kisméretű fájlok, amelyek a látogatott webhelyekről a számítógépedre lettek küldve, és ott tárolódnak. A cookie-k a böngésződ fájlkönyvtárában vannak. Legközelebb, amikor meglátogatod az adott webhelyet, a böngésződ beolvassa a cookie-t, és visszaküldi az információkat annak a webhelynek vagy elemnek, amelyik eredetileg beállította a cookie-t. E technológiák működésével kapcsolatos további információkért látogass el pl. az allaboutcookies.org weboldalra.

Az entersoft.hu által használt cookie-k

Az entersoft.hu weboldal és aloldalai különböző célokból használnak cookie-kat. Ezek magukba foglalják a technikai okoból „szigorúan szükséges” cookie-kat; valamint azokat, amelyek személyre szabott élményt nyújtanak a látogatóknak. Egyes cookie-kat a rendszer akkor állít be, amikor egy oldal betöltődik, vagy amikor egy látogató valamely egyedi cselekményt hajt végre, például rákattint egy bizonyos gombra.

Alább egy leírás található valamennyi általunk használt cookie-kategóriáról, jellegzetes példákkal.

Szigorúan szükséges
Ezek azok a cookie-k, amelyek nélkülözhetetlenek az entersoft.hu alapvető funkcióinak elvégzéséhez.

Példa:
cookietest – ellenőrzi, hogy a cookie-k engedélyezve vannak-e a megfelelő felhasználói élmény biztosítása érdekében.

Funkcionalitás
Ezek a cookie-k a felhasználók által beállított olyan preferenciák tárolására szolgálnak mint a nyelv vagy a földrajzi elhelyezkedés. Ezek használata nem arra szolgál, hogy más, az entersoft.hu-tól eltérőoldalakon a látogatót kövessék.

Példák:
akm_mobile – eltárolja, ha egy felhasználó az oldal mobil verziójának a megtekintését választotta.
botdlang – azt követi, hogy a felhasználó mely nyelvet választotta.
wp-settings-{user_id} – egy felhasználó wp-admin konfigurációjának tartósítására használatos.
wp_sharing_{id} – azt követi, hogy egy felhasználó már végrehajtott-e egy műveletet vagy még nem.

Teljesítmény
A teljesítményhez kapcsolódó cookie-k arról gyűjtenek információkat, hogy a felhasználók és az entersoft.hu weboldal között milyen interakció zajlik, például azt, hogy melyek a leglátogatottabb oldalak és egyéb analitikus adatokat. Ezek a részletek csupán a honlap működésének javítását szolgálják.

Példák:
ab – új funkcionalitások AB tesztelésére használatos.
tk_ni|tk_ai|tk_qs – belső mérések gyűjteménye a felhasználói aktivitásról, amely a felhasználói élmény javításának célját szolgálja.

Az entersoft.hu nem használ viselkedésalapú reklámokat, és funkciói nem igényelnek semmiféle regisztrációt, következésképp oldalunk nem gyűjt semmilyen személyes adatot.

A cookie-k kezelése

A látogatók igényt támaszthatnak arra, hogy korlátozzák a cookie-k használatát, vagy akár teljesen meg is előzhetik azok beállítódását. A legtöbb böngésző lehetőségeket kínál a cookie-k viselkedésének ellenőrzésére, csakúgy, mint a tárolási idejük meghatározására – akár beépített funkcionalitás útján, akár harmadik féltől származó bővítmények használatával. Hogy többet tudj arról, miként kezeld és töröld a cookie-kat, látogasd meg az aboutcookies.org oldalt. Fontos megjegyezni, hogy a cookie-k használatának korlátozása vagy kiiktatása korlátozhatja az oldal funkcionalitásainak működését, vagy akadályozhatja azok hibátlan működését.

Bezárás